Smjernice FSCG-a: Mjerenje temperature, nošenje maske…

FSCG

Medicinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore i Institut za javno zdravlje sačinili su dodatak Smjernicama za organizaciju utakmica tokom pandemije COVID-19.

Dodatne mjere i preporuke detaljno objašnjavaju medicinski protokol kojeg klubovi moraju da se pridržavaju tokom trenažnog procesa i organizacije utakmica svih takmičenja kojima rukovodi FSCG.

Prilikom izrade mjera i prepopruka, akcenat je stavljen na prevenciju inficiranja novim koronavirusom, odnosno svakodnevnom epidemiološkom praćenju igrača, trenera i klupskog osoblja. Cilj protokola je da rizik od inficiranja bude sveden na najmanji mogući nivo koji će obezbjediti bezbjednost svih učesnika u takmičenju, čime bi se omogućili uslovi za nesmetano odigravanje utakmica Telekom 1. CFL, Druge lige Crne Gore, kao i Omladinske i Kadetske lige Crne Gore.

Protokol predviđen u dodatku Smjernicama predviđa čitav niz mjera koje podrazumijevaju kontinuirani zdravstveni nadzor učesnika takmičenja od strane medicinskih timova, uz redovno praćenje tjelesne temperatre i ljekarski pregled, kao i pravovremeno postupanje i razmjenu informacija između klubova, Saveza i zdravstvenog sistema.

Svi igrači su obavezni da se pridržavaju mjera i preporuka te odredbi u Naredbama Ministarstva zdravlja koje u momentu izrade ovih preporuka podrazumijevaju obavezno nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom prostoru, pooštrenu ličnu higijenu i držanje fizičke distance prilikom boravka u zajednici.

Igrači na trening dolaze sa maskama, iste koriste tokom boravka u svlačionicama i službenim prostorijama kluba. Maske nisu obavezne za igrače tokom treninga i utakmice.

U toku trenažnog procesa, prije početka i za vrijeme trajanja prvenstva, klub je u obavezi da svakodnevno vrši mjerenja tjelesne temperature i prikuplja podatke o prisustvu simptoma COVID-19 (kašalj, otežano disanje, bol u mišićima, gubitak čula ukusa i mirisa) za svakog igrača pojedinačno i to prilikom dolaska na trening. Ova obaveza odnosi se na sve uzrasne kategorije, odnosno takmičarske selekcije klubova.

Mjerenje temeprature obavlja se od strane zaduženog člana medicinskog osoblja (doktor ili fizioterapeut) i dobijeni rezultati unose se u tabelu koja je klubovima dostavljena putem elektronskepošte. Rezultati se svakodnevno dostavljaju Fudbalskom savezu Crne Gore.

U slučaju prisustva povišene tjelesne temperature (veće od 37,2) izmjerene bezkontaktnim toplomjerom predlaže se da igrač boravi u prostoriji na uobičajenoj sobnoj temperaturi 5-10 minuta te da se mjerenje nakon toga ponovi. Ako je temperatura povišena i u ponovljenom mjerenju, predlaže se mjerenje aksilarne temperature uobičajenim živinim toplomjerom koji se dezinfikuje nakon svakog mjerenja.

Ako je i nakon ovog mjerenja tjelesna temperatura povišena ILI je registrovan bilo koji od simptoma infekcije COVID-19 (kašalj, otežano disanje, bol u mišićima, gubitak čula ukusa i mirisa, pa čak i dijareja koja se ne može objasniti drugim uzrokom) klub je dužan da privremeno izoluje igrača/e kod kojeg/ih je ustanovljeno prisustvo simptoma i o tome obavijesti lokalno nadležnu epidemiološku službu.

Medincinska služba kluba u ovavezi je da nastavi praćenje zdravstvenog stanja igrača kod kojeg su ustanovljeni simptomi i sprovodi sve instrukcije dobijene od nadležne epidemiološke službe.

Igrač se može priključiti trenažnom procesu tek nakon što dobije odobrenje epidemiološke službe.

Utakmica

Klub domaćin dužan je za sprovođenje mjerenja tjelesne temperature igrača obje ekipe prilikom dolaska na stadion. Mjerenje temperature vrši se na ulazu u službene prostorije (u zatvorenom prostoru) beskontaktnim toplomjerom od strane predstavnika kluba domaćina uz obavezno
prisustvo delegata utakmice.

U slučaju prisustva povišene tjelesne temperature (veće od 37,2) izmjerene bezkontaktnim toplomjerom predlaže se da igrač boravi u prostoriji na uobičajenoj sobnoj temperaturi 5-10 minuta te da se mjerenje nakon toga ponovi. Ako je temperatura povišena i u ponovljenom mjerenju,
predlaže se mjerenje aksilarne temperature uobičajenim živinim toplomjerom koji se dezinfikuje nakon svakog mjerenja.

Ako je i nakon ovog mjerenja tjelesna temperatura povišena igraču ili članu stručnog štaba neće biti omogućen ulazak u službene prostorije (svlačionice). Klub je dužan da izoluje igrača ili člana stručnog štaba od ostatka ekipe, odnosno obezbijedi odvojen povratak od ekipe (ukoliko se koristi zajednički prevoz).

U slučaju postojanja bilo kojih drugih simptoma koji bi ukazivali na infekciju novim koronavirusom potrebno je kontaktirati lokalnu zdravstvenu službu.

Delegat utakmice neće uvrstiti igrača ili člana stručnog štaba sa povišenom tjelesnom temperaturom u zapisnik utakmice i isti neće imati pravo nastupa.

Peres se izliječio, spreman za povratak na stazu

Ozil: Napustiću Arsenal kad je budem htio