Završeni teren i omladinski servis u Baru

Ministar sporta i mladih Nikola Janović je prilikom službene posjete opštini Bar posjetio OŠ „Jovan Tomašević“ u Virpazaru u kojoj je Ministarstvo rekonstruisalo fiskulturnu salu, nakon čega je sa predsjednikom opštine Dušanom Raičevićem otvorio omladinski servis u Baru. U sportsku i omladinsku infrastrukturu u navedenoj opštini sveukupno je opredijeljeno približno 120.000 eura.

„Raduje me činjenica da smo imali priliku da u opštini Bar podržimo do sada čak 3 projekta iz oblasti sportske infrastrukture. Bar je grad sporta, te smo se dodatno obavezali da obezbijedimo našim sportstima još povoljnije uslove za bavljenje onim što vole. Da Ministarstvo prepoznaje talentovane mlade sportiste svjedoči i podatak da samo u Baru imamo čak 10 stipendista Ministarstva i pet perspektivnih sportista.“, kazao je Janović.

Ministarstvo vrijedno radi na afirmaciji i implementaciji omladinske politike, čemu ide u prilog i kontinuirano otvaranje omladinskih servisa širom Crne Gore. Omladinski servisi su mjesta koja podstiču jačanje svijesti o značaju mladih i njihove društvene uloge u cilju ostvarivanja njihove dobrobiti, promocije i zaštite njihovih interesa i mogućnosti.

foto: ministarstvo sporta i mladih

„Novoizabrani administratori omladinskih servisa obavljaju svoj zadatak na veoma kreativan i odgovoran način, što me čini izuzetno sretnim. Cilj uvođenja uloge administratora jeste da osnažimo cnogorsku omladinu i da im pokažemo da vjerujemo u nju.“ – zaključio je ministar.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević iskazao je zadovoljstvo otvaranjem Omladinskog centra u Baru, što predstavlja proizvod kontinuirane uspješne saradnje Opštine Bar i Ministarstva sporta i mladih. “Nakon usvajanja Zakona o mladima, Lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Bar, te okončanjem adminstrativnih procedura u dijelu obezbjeđenja prostora, otvoren je Omladinski centar, čime jasno potvrđujemo da su omladinska politika, kreativa mladih ljudi i njihove inicijative visoko na listi prioriteta ove lokalne uprave.”- istakao je Raičević.

foto: ministarstvo sporta i mladih

 “Siguran sam da će u ovom Centru, kroz edukaciju i razmjenu iskustava mladi prepoznati mogućnost da mogu da daju doprinos u kreiranju lokalne politike. Želim puno sreće svima koji će uzeti učešće u radu Centra.“ – zaključio je Raičević, uvjeren da će zajednička saradnja Opštine i Ministarstva sporta i mladih i u narednom periodu biti jednako uspješna kao i do sada.

Kuman na računa na Suaresa

Pogledajte sve golove 2. kola CFL: “Het-trik” Vladana Strikovića VIDEO