Osnivač:

NVU BASKET Podgorica
PIB 11068022

Adresa:

Mitra Bakića 154, Podgorica

Glavni i odgovorni urednik:

Velibor Gašanović

Vlasnička struktura:
Velibor Gašanović 33,4%
Darko Mujović 33,3%
Nataša Gašanović 33,3%

Kontakt: info@sportski.me