Usvojena Strategija COK-a za razvoj sporta: Stevan Jovetić, Stefan Savić i Nikola Vučević biće prvi ambasadori crnogorskog sporta

Foto: COK

Skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) usvojila je strategiju za razvoj sporta u Crnoj Gori do 2026. godine.

Predsjednik Dušan Simonović kazao je da Strategija COK-a nov materijal i da vjeruje da može poslužiti Ministarstvu sporta i mladih pri izradi nacionalnog dokumenta.

On je najavio da će COK usvojeni dokument proslijediti Vladi na uvid.

Jednoglasno usvojen je i Finansijski izvještaj COK-a za 2021. sa Izvještajima nezavisnog revizora i Nadzornog odbora, kao i Finansijski plan za tekuću godinu.

Konstatovano je da je odnos države prema COK-u, gledajući opredijeljena sredstva, poražavajući i ponižavajući.

“Sva sredstva dobijena od države idu sportistima. Nikada ni cent nije iskorišćen za plate zaposlenim u kancelariji, odnosno dnevnice tokom putovanja”, kazao je Simonović tokom sjednice.

Foto: COK

On je saopštio da asocijacija na čijem je čelu u posljednje dvije godine od državnih kompanija nije dobila ni EUR.

Skupština je jednoglasno usvojila i Izvještaje sa Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, Mediteranskih igara u Oranu i zimskom festivalu mladih Evrope u Vuokatiju i plan priprema za ljetnji festival u Banskoj Bistrici.

Najavljeno je učešće i na pripremnim igrama na Malti.

Delegati su upoznati da će u narednom periodu COK stipendirati i trenere, prije svih sportista koji su olimpijski stipendisti.

Najavljeno je da će COK 21. septembra obilježiti 15 godina od prijema u Međunarodni olimpijski komitet.

Saopšteno je da će tog dana biti proglašeni i prvi Ambadadori crnogorskog sporta – fudbaleri Stevan Jovetić, Stefan Savić i košarkaš Nikola Vučević.

“Bilo je važnih tačaka, od kojih bi posebno istakao Strategiju razvoja crnogorskog sporta. Vjerujem da ona može poslužiti državi za izradu nacionalne strategije. Usvojeni su i Finanijski izvještaj za prošlu i plan za ovu godinu. Rađen je u složenim uslovima, ali je nadam se sklopljen na pravi način. Nije optimističan, ali se nazire nada da bi moglo biti bolje”, rekao je Simonović.

On je pohvalio dobru saradnju sa Ministarstvom sporta i mladih i da vjeruje da kroz razumijevanje te dvije institucije može doći i do boljih rezultata.

Foto: COK

“Vjerujem da su shvatili probleme u COK-u, savezima i sportu uopšte. Siguran sam da sve probleme ne možemo riješiti odjednom, ali da već jednom počnemo da ih rješavamo”, rekao je Simonović.

Delegate je na početku zasijedanja pozdravio Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

Sjednici prisustvovalo 38 od ukupno 49 delegata, koliko broji Skupština krovne sportske asocijacije crnogorskog sporta.

Igalo pripreme nastavilo na Zlatiboru (FOTO)

Anđelo Rudović u Budućnosti (VIDEO)