Raspisan konkurs za UEFA “Pro” licencu

Foto: FSCG

Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore raspisuje konkurs za upis i školovanje pete generacije polaznika za UEFA „PRO“ licencu.

Zainteresovani kandidati moraju biti državljani Crne Gore, a, ukoliko su državljani strane države, moraju imati saglasnost matičnog Saveza.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi (dokumenti i diplome)

– kratka sportska biografija, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa;
– diploma o završenoj srednjoj školi;
– zdravstveno uvjerenje (ne starije od četiri nedjelje);
– potvrda da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi

– kandidat može imati najviše 60 godina;
– završeno školovanje za trenera sa UEFA „A“ licencom sa dobijenim ocjenama 9 i 10 (eliminatorne ocjene 6,7 i 8);
– najmanje dvije godine aktivne trenerske prakse kao licencirani trener sa UEFA „A“ licencom na sljedećim trenerskim poslovima:

            – Pomoćnik u prvoj ligi
            – Prvi trener u drugoj ligi
            – Pomoćnik u drugoj ligi
            – Trener u trećoj ligi
            – Kordinator mlađih kategorija
            – Trener omladinaca na državnom nivou
            – Trener kadeta na državnom nivou    
            – Trener pionira na državnom nivou

Za bivše reprezentativce, koji imaju 25 i više utakmica u seniorskom timu reprezentacije Crne Gore, minimalno jedna godina aktivne trenerske prakse sa UEFA ,,A“ licencom.

Treneri angažovani u reprezentativnim selekcijama FSCG.

Strani državljani koji se prijavljuju prilažu odobrenje za prelaz iz matičnog fudbalskog saveza (UEFA CROSSBORDER FORM), te dokaz aktivnog poznavanja crnogorskog jezika.

Nakon provjere pristiglih prijava, sprovešće se rangiranje kandidata. Dvadeset najbolje rangiranih kandidata, koji zadovoljavaju sve kriterijume raspisanog konkursa, a budu verifikovani od strane UEFA, steći će pravo upisa.

Kandidati koji nisu stekli pravo upisa imaju pravo žalbe u roku 7 dana od objave rezultata, u pisanom obliku Stručnom vijeću Centra za edukaciju FSCG.
Žalbeni rok ne odlaže rok eventualnih prijemnih ispita i intervjua pred komisijom.

Po završetku navedenih aktivnosti biće objavljena konačna lista polaznika koji su stekli pravo upisa u V generaciju Centra za edukaciju trenera UEFA PRO programa, a kandidati će biti obavješteni putem elektronske pošte.

Ostala obavještenja

Predavači na edukaciji su edukatori, razni fudbalski i drugi stručnjaci, predavači, mentori, te specijalisti iz različitih područja relevantnih za fudbalsku struku i mentori iz UEFA.

Cijena edukacije iznosi 7.000 eura, koju kandidati plaćaju u četiri rate. Prva rata od 2.000 eura uplaćuje se pri upisu na edukaciju prije prvog semestra, a preostale tri uplate moraju biti izvršene najkasnije 7 dana prije početka svakog od sljedeća tri semestra.

Nastava je obavezna i sprovodi se kroz osam modula u naredne dvije godine.

Sva ostala obavještenja upisani kandidati dobiće putem elektronske pošte, na e-mail adresu dostavljenoj u prijavi.

Prijave sa neophodnom dokumentacijom predaju se u Kući fudbala – Bulevar Veljka Vlahovića bb, svakog radnog dana od 9 do 16 časova ili poštom zaključno sa 14.06.2024. godine.

Neblagovremeno dostavljena ili nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Hauard u Baskoniji do 2028.

Evroliga: Džejms MVP!