Publikacija Sima Medigovića:”Moj fudbalski priručnik”

Trener kadeta Mornara Simo Medigović, ujedno koordinator mlađih selekcija barskog kluba, objavio je publikaciju “Moj fudbalski priručnik”, namijenjenu – kako je istakao – svim fudbalskim trenerima mlađih kategorijama, a koja je zasnovan na praktičnom radu i koja predstavlja kreativan i inovativan pristup u razvoju mladog igrača kroz dugoročni period.

“Primarni cilj publikacije nije da se ukaže kako bi trebalo da se radi, već nasuprot tome – da predstavi praktičan rad sa svim prednostima i manama. Priručnik je pisan godinu dana, ali je materijal prikupljan osam godina, kao iskustvo jednog trenera koji je radio sa svim selekcijama od sekekcija U10 do U-18 na teritoriji Crne Gore, u koje spadaju i dvije veoma bitne godine koordinatorskog rada u omladinskom pogonu pod okriljem FSCG”, naveo je Medigović.

Isječak iz priručnika foto: Privatna arhiva

Priručnik se odnosi na periodizaciju dugoročnog treninga, koji je uparen sa dinamikom vježbi na treningu kao i testovima za individualno praćenje igrača, kao elemenat od posebne važnosti napretka u daljem razvoju mladog organizma. Prezentovani su, takođe, planovi (mikrociklusi) i programi (mezociklusi i makrociklusi) za sve mlađe kategorije.

KMF Titograd dočekuje Pezaro

KRLCG: Pobjede Geoservisa, Cetinja,Veterana Morače…