Begović: Hvala Vladi na ukazanom povjerenju, svjestan sam izazova

Foto: Privatna arhiva

Marko Begović novi vršilac dužnosti direktora Uprave za sport i mlade zahvalio se na ukazanom povjerenju od Vlade Crne Gore i istakao da je imenovanje prihvatio jer želi da preuzme dio odgovornosti za društveno-političku zbilju u zemlji.

Saopštenje Begoviča prenosimo u cijelosti…

Kako iz opravdanih razloga nisam u zemlji, koristim priliku da upoznam crnogorsku javnost sa sljedećim.

“Imajući u vidu da sam već duže vrijeme poslovno angažovan van Crne Gore, svakako prija ukazano povjerenje Vlade Crne Gore, da preuzmem rukovođenje Upravom za sport i mlade. Razumije se, potpuno sam svjestan svih izazova, ali kao što znate i kao sportista, sportski radnik i predstavnik akademske zajednice, u kontinuitetu sam ukazivao na jedan svojevrsni paradoks – vrhunska sportska postignuća zamaskirala su brojne sistemske nedostatke. Naime, slabost horizontalnog sistema strateškog planiranja, neusaglašenost sa međunarodno obavezujućim normama i standardima savremenog sporta, posljedica su duge politizacije nadležnog državnog organa ali i jednog dijela činilaca sportskog pokreta. Za posljedicu imamo da Crnoj Gori prijeti suspenzija od strane Svjetske antidoping agencije (WADA), zbog činjenice da u dužem vremenskom periodu nije usklađen pravno-politički i institucionalni aranžman sa obavezujućim standardima u oblasti antidopinga. Posljedice eventualne suspenzije bi bitno ograničili nastupe naših sportista ali i organizaciju međunarodnih sportskih manifestacija. U ovom momentu, Crna Gora kaska ne samo za razvijenim sistemima sporta, već i za komšilukom, što predstavlja posebnu štetu, jer smo zbilja rasadnik talentovanih sportista. Takođe, ne smijemo zaboraviti na vaspitno-obrazovnu, zdravstvenu i društvenu funkciju organizovanog sporta, koji mora postati dostupan svima, tj. na školski i rekreativni sport.

S druge strane, izazovi omladinske populacije nijesu u dovoljnom mjeri artikulisani, zato se ne smijemo čuditi što blizu 70% našeg društvenog bogatstva, želi napustiti Crnu Goru u jednom pravcu. Saobrazno navedenom, neophodno je redefinisanje odnosa između Uprave za sport i mlade, sportskog pokreta i organizacija za mlade, sa ciljem uspostavljanja povjerenja u rad i funkcionisanje javnopravnog organa nadležnog za predmetne oblasti.

Dakle, prihvatio sam imenovanje jer želim preuzeti dio odgovornosti za društveno-političku zbilju. U svom radu rukovodiću se principima demokratičnosti, vladavine prava i javnosti u radu. Građani zaslužuju objektivno stanje, kako o ljudskim resursima, materijalno-finansijskom poslovanju, tako i o stanju u sportskom pokretu, konkretnije uslovima u kojima sportisti i sportski radnici obavljuju djelatnost od javnog interesa”.

Begović je na toj poziciji naslijedio Vasilija Laloševića.

Foto: Privatna arhiva

MPNKS: SDT formiralo predmet protiv Laloševića

Crnogorski plivači na mitingu u Podgorici