Uprava za sport i mlade: Biće donijeta nova odluka o raspodjeli novca

Foto: MPNKS

Uprava za sport i mlade odlučila je da stavi van snage OdlukU o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija u 2022. godini.

U saopštenju se navodi se da je za “raspodjelu sredstava bio predviđen iznos od 3,6 miliona EUR, a da je Komisija za procjenu programa i utvrđivanje visine sredstava dostavila izvještaj sa predlogom u iznosu od tri miliona EUR”.

“Zbog toga je potrebno da se donese novi predlog sa izvještajem Komisije i dostavi Upravi za sport i mlade koja će donijeti novu Odluku”, navodi se u saopštenju.

Saopštenje je potpisao vršilac dužnosti direktora Marko Begović.

Kendo selekcija Crne Gore prva na Balkanskom prvenstvu

Mlade košarkašice Primorja osvojile WABA ligu