Samovolja Begovića ugrozila autonomiju ASCG

Foto: ASCG

Upravni odbor jednoglasno je konstatovao da zbog grubog miješanja u autonomiju Saveza nije postojao nijedan zakonski osnov za potpisivanje Ugovora sa Upravom za sport i mlade, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Navodi se da je Uprava za sport umjesto prihvaćenog programa aktivnosti za ovu godinu i dodjelom određenih sredstava, pokušala da sama raspodjeljuje sredstva i unese razdor i obesmisle rad Saveza.

“Dugogodišnja je praksa da Savezi kandiduju programe, a da odobrena sredstva u skladu sa svojim pravilnicima troše i raspoređuju. Uprava ima pravo da se miješa u raspodjelu, samo ako se ustanove nepravilnosti i nezakonitosti u radu Saveza, što svakako nije slučaj sa našim”, piše u saopštenju Atletskog saveza.

Navodi se da je nezapamćeno u istoriji crnogorskog sporta da je bilo koji organ, Ministarstvo ili Uprava za sport, prekrajao plan i program neke sportske asocijacije.

“Atletskom savezu je opredijeljen najmanji iznos u posljednje tri godine, u godini kada je Savez imao najbolje rezultate”, piše u reagovanju.

Iz te asocijacije podsjećaju da u odredbi člana 117 Zakona o sportu stoji da Sportska organizacija na javni Konkurs iz stava jedan ovog člana prijavljuje program za period od godinu sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa i detaljnim planom trošenja sredstava.

“Upravo takav program smo blagovremeno dostavili Upravi za sport i mlade nakon sprovedene procedure u nadležnim komisijama i tijelima, kao i UO koji je prihvaćen od nadležne komisije Uprave za sport i mlade”, piše u reagovanju.

Navodi se da je Uprava, umjesto da Savezu uplati potrebna sredstva na koja se čeka četri mjeseca, protivno članu 2 ugovora, raspodijelila određena sredstva pojedinim sportistima i klubovima, koja ne odgovaraju kriterijumima Saveza.

“Oni su bazirani na bodovanju rezultata po osnovu tablica Svjetske Atletske Federacije, postignutim plasmanima na međunarodnim takmičennima i drugim parametrima koje komisija koristi prilikom opredeljivanja sredstava”, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Navodi se da takav neprimjeran atak raspodjele sredstava sportistima i klubovima, po osnovu lične impresije Uprave za sport, unosi ozbiljan razdor među sportistima i dezavuiše Savez u svom radu.

“Zbog svega toga Savez nije mogao potpisati takav Ugovor sa Upravom za sport i mlade, pa očekuje od njega da pripremi novi kojim bi Savezu opredijelio potrebna sredstva u skladu sa dostavljenim programom i rezultatima naših atletičara koji su izuzetno vrednovani u svim atletskim asocijacijama Evrope i svijeta”, piše u saopštenju.

Navodi se da su tim uspjesima značajno u ranijem periodu doprinijeli i Uprava za sport i mlade, Olimpijski komitet, sponzori, mediji i najviše sami sportisti.

“Smatramo da sa Upravom za sport i mlade treba da osmišljavamo nove strategije i zajedno sa svim sportistima i sportskim savezima radimo na dobro svih sportista koji su pokazali da i Crne Gora ima sport i sportiste ravne mnogo većim i razvijenim zemljama Evrope. Spremni smo, kako smo ranije i sami predlagali da o ovim pitanjima razgovaramo kako bi smo došli do najboljih rešenja za crnogorsku atletiku”, stoji u reagovanju Atletskog saveza.

Modrić u Realu do 2023.

Ibar slavio i u drugom meču protiv Pljevalja i izborio opstanak