Zajedničkim snagama za bolje uslove za mlade

Foto: Ministarstvo sporta i mladih

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević ugostio je danas ambasadorku Dominik Vag, šeficu Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Lalošević se zahvalio ambasadorki Vag na kontinuirano dobroj saradnji koju organi nadležni za oblast sporta i mladih imaju sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori i istakao da su projekti koji imaju za cilj snaženje kvaliteta rada u omladinskim servisima kao i pripreme lokalnih strateških dokumenata za mlade ali i kampovi za mlade sportiste vezano za interkulturalne kompetencije u sportu koje finansira Misija OEBS-a izuzetno značajni u kontekstu doprinosa razvojnim politikama navedenih oblasti.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag podsjetila je da OEBS cijeni ulogu koju mladi imaju kao pokretačka snaga za inkluzivni društveni razvoj, proces pomirenja i prevenciju nasilnog ekstremizma. Ona je kazala da Misija podržava Ministarstvo u razvoju novog strateškog okvira za omladinsku politiku na nacionalnom i opštinskom nivou.

„Jedan od ključnih mehanizama za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou su omladinski servisi u okviru opština. Spremni smo da podržimo pružanje pomoći u ostvarivanju zajedničkih ciljeva – a to je osnaživanje mladih i pomoć mladima da oblikuju bolju budućnost prema sopstvenim stavovima“, kazala je ambasadorka Vag, dodajući da će održivi i ojačani mehanizmi u oblasti angažovanja mladih biti osnova za dalju saradnju i partnerstvo, a sve u korist mladih u Crnoj Gori.

Sagovornici su dogovorili nastavak dugogodišnje uspješne saradnje upravo sa posebnim fokusom na razvojne projekte u oblasti omladinske politike a sve u cilju stvaranja povoljnijeg ambijenta za život i rad mladih ljudi u Crnoj Gori.

Matić: U Romu sam došao zbog Murinja

Crnogorski trener kandidat za selektora Egipta