Lalošević: Nacrt zakona do kraja maja biće dostavljen Vladi

Foto: Ministarstvo sporta i mladih

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu razmotriće predloge sa javne rasprave i komletirani tekst dostaviće Vladi, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je naglasio da je resor na čijem je čelu organizovao Javnu raspravu želeći da napravi interakciju sa ljudima iz svijeta sporta i čuje njihovo mišnjenje i sugestije.

Prema njegovim riječima, najznačajnije promjene odnose se na način i model finansiranja sporta, status Crnogorskog olimpijskog komiteta, regulisanje situacije oko antidopinga i buduće Agencije za integritet sporta.

„Na javnoj raspravi bilo je riječi o statusnim pitanjima sporta, konstatovali smo da su neka takmičenja nepravedbno zapostavljena, kao što su Svjetske igre. Govorili smo o i o sjajnim ljudima na kojima počiva sport – Zaslužnim sportskim radnicima“, rekao je Lalošević nakon javne rasprave.

On očekuje da će se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu naći na Vladi u drugoj polovini maja.

“Sažimamo sve predloge sa Javne rasprave, Radna grupa će kompletirati tekst i biće upućen ka Vladi. Očekujem da u drugoj polovini maja Nact bude dostavljen Vladi na razmatranje“, rekao je Lalošević.

On je saopštio da je u skipštinskoj proceduri i amandman da se sport dijelom finansira sa 0,5 ili 0,6 odsto od koncesionih ulaganja iz Zakona od igara na sreću.

„To je naš predlog, ne zavisi od nas. To je jedna od ideja da se pomogne sportu, takozvanim malim sportovoma i individualnim sportistima“, rekao je Lalošević.

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, koji je danas bio na Javnoj raspravi, predviđeno je unapređenje modela finansiranja krovnih organizacija sporta i nacionalnih sportskih saveza ukidanjem javnog konkursa i uvođenjem obaveze međusobnih konsultacija Ministarstva i sportskih organizacija.

Na taj način krovne organizacije sporta i sportski savezi neće biti više u neizvjesnosti kada je u pitanju finansiranje od strane države ali povećava se nivo odgovornosti u planiranju redovnih godišnjih aktivnosti.

Precizirana je procedura izbora Savjeta Komisije za antidoping kao i finansiranja njenih redovnih aktivnosti na planu kontrole poštovanja antidoping pravila.

Pojednostavljena je procedura registracije sportsih organizacija u mjeri objektivnog;

Unapređen je položaj krovne organizacije sporta – Crnogorskog olimpijskog komiteta kroz usaglašavanje sa Poveljom Međunarodnog olimpijskog komiteta i uvođenje sigurnijeg i nezavisnijeg modela finansiranja kao i stvaranje pretpostavki za osnivanje Crnogorske olimpijske kuće.

Uvedena je obaveza izbora sportiste godine i pripadajuće nagrade za ostvareni rezultat i u kategoriji paraolimpijskih sportova čime se dodatno snaži pozicija Paraolimpijskog komiteta i dodatno vrednuju rezultati naših paraolimpijaca.

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović kazao je da do sada nije bio zadovoljan statusom krovne asocijacije crnogorskog sporta.

„COK je nevladina sportska organizacija koja ne smije da zavisi od države, a ne pojedinaca“, rekao je Simonović.

On je naglasio da se, bez obzira na sve, malo sredstava izdvaja za sport i da smatra da 15 odsto nije dovoljno za funkcionisanje te asocijacije, posebno što nemaju podršku državnih javnih kompanija.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić kazao je da se iskreno raduje što će novim zakonskim dokumentom biti regulisano finansiranje u sportu.

“Imamo istorijsku priliku da zakonski regulišemo neke stvari, izuzetno bitne za dalji razvoj i budućnost crnogorskog sporta. Predložili smo da treneri dobiju doživotnu naknadu za ostvareni rezultat. To su ljudi iz sjenke, koji moraju biti uvaženi. To su ljudi, da ih ne pominjem, koji su žrtvovali sebe i svoj život posvetili da bi njihov sportista osvojio medalju. To se mora nagraditi“, rekao je Tomić.

Predsjednik Savjeta za sport Miodrag Perunović zatražio je da se u nacrtu ispravi nepravda prema legendama crnogorskog šaha i da se na pravi način reguliše status tog sporta.

„Tražimo i da se sportistima koji su osuđeni zatvorskom kaznom manjom od pet godina ne oduzima zvanje vrhunskog sportiste Crne Gore i pravo na doživotnu nadoknadu“, rekao je Perunović.

Predsjednik Skupštine POK, Goran Macanović, smatra da Crnogorski olimpijski komitet treba da iz budžeta za sport dobije 20, a ne 15 odsto, kao i da fiksnim procentualnim iznosom treba da bude regulisano i finansiranje sporta osoba sa invaliditetom.

“U POK ne postoji savezi, već samo jedna asocijacija koja se brine o 12 sportova. Zato je opravdana inicijativa da se POK-u odredi fiksni iznos izdvajanja iz budžeta. Smatram i da treba uvažiti trenere, predvideti naknade za glavnog trenera ili selektora za ekipni sport.
Bez tzrenera nema rezultata“, smatra Macanović.

Generalna sekretarka Bokserskog saveza Marija Čivović smatra da treneri zaslužuju doživotnu mjesečnu nadoknadu, ali da ona sleduje i trenerima persspektivnih sportista.

Šahovski savez zatražio je da šah dobije jednak tretman kao ostali sportovi i da Predrag Nikač, kao jedan od tri svjetska šampiona u Crnoj Gori, dobije zvanje vrhunskog sportiste.

Pokrenuta je inicijativa da se zakonom reguliše da status vrhinskog sportiste dobiju i osvajači medalja sa Svjetskih iagara, navodeći da je to takmičenje Olimpijada neoplimpijskih borilačkih sportova.

Pokrenuto je i pitanje statusa Zalužnih sportskih radnika i sportista Specijalne olimpijade, kao i inicijativa da se savezima opredijeljena sredstva uplaćuju akontativno, kako se ne bi dozvolilo da se kasni sa uplatama sredstava za sufinansiranje saveza.

Izvršni direktor NVO za edukaciju, posredovanje i zaštitu prava i interesa crnogorskih sportista Perspektiva, Radomir Nastić smatra da Nacrt zakona ne treba usvajati dok se ne donese Strategija razvoja sporta.

Direktorica Komisije za antidoping Olivera Prodanović ponovila je da su sportski subjekti dužni da poštuju i primjenjuju antidoping pravila.

„Nacionalni sportski savezi dužni su da donose antidoping pravila, u skladu sa Svjetskim antidoping kodeksom. Nacionalni sportski savezi dužni su da u sportu, u kojem je nadležan, donese sportska pravila. Tu treba dodati da treba da donese i antidoping pravila. Organizovanje značajnih međunarodnih takmičenja treba navesti da je organizator dužan da omogući doping kontrolu“, kazala je Prodanpović.

Kampaco, Panter….predvode najbolju petorku ABA lige

RTCG: Obezbijeđen TV prenos meča “lavova” iz Prištine