Evropska nedjelja sporta po četvrti put u Crnoj Gori

Foto: Stefan Ivanović

Uprava za sport i mlade, Crnogorski školski sportski savez, nacionalni savezi, kao i školska sportska društva i klubovi u Crnoj Gori ove godine će učestvovati u inicijativi Evropske komisije pod nazivom Evropska nedjelja sporta.

To je događaj koji je pokrenut od strane Evropske komisije, čiji su osnovni ciljevi usmjereni na promociju sportske i fizičke aktivnosti koja je namijenjena svima, bez obzira na starost, fizičku spremnost ili bilo koju drugu karakteristiku pojedinaca, kao i da podstakne građane da svakodnevno budu aktivni i usvoje zdrave stilove života.

Predsjednik Crnogorskog školskog sportskog saveza prof. Budimir Vukićević je kazao da će se sve aktivnosti održati skladu sa važećim mjerama Savjeta za borbu protiv koronavirusa.

“Učešće u inicijativi podrazumijeva organizaciju određenih sportskih događaja kao i promociju istih putem društvenih mreža, te animiranje učenika i zaposlenih da se uključe u sportsko-rekreativne aktivnosti. S tim u vezi, pozivamo sva školska sportska društva – škole da kroz organizaciju određenog sportskog događaja uzmu učešće u Evropskoj nedjelji sporta, koja će se po šesti put u Evropi, a po četvrti put u Crnoj Gori, održati od 23. do 30. septembra ove godine. Sportski događaj se može sprovesti u vidu odjeljenskih kroseva, međuodjeljenskih kroseva, turnira u rukometu ili bilo kojoj drugoj sportskoj aktivnosti namijenjenoj, kako djeci, tako i zaposlenima. Sve aktivnosti treba da budu organizovane u skladu sa važećim mjerama Savjeta za borbu protiv koronavirusa”, rekao je Vukićević.

Foto: Stefan Ivanović/CGŠS

Klubovi 1.CFL dobili ,,Fitogether“ sisteme

Paspalj o Dudi Ivkoviću: Za neke ljude misliš da će uvijek biti tu…