Motivacija je precijenjena u sportu

Foto: Privatna arhiva

Piše: Milica Krivokapić, psiholog

Healing Center Montenegro

Mnogo ljudi vjeruje da biti motivisan znači ključ uspjeha u sportu. Iako motivacija jeste važan faktor, koji, pored strukture ličnosti i sposobnosti, utiče na ponašanje jednog pojedinca, njena uloga je precijenjena, pogotovo kada govorimo o sportu.

Za razumijevanje uloge motivacije, prije svega bilo bi dobro razgraničiti da postoje dvije vrste iste. Prva, ekstrinzična – uslovljena spoljašnjim faktorima, kao što je npr. novac, priznanja, titule i slično. I intrinzična – uslovljena unutrašnjim faktorima, poput potrebe za uspjehom, osjećajem lične vrijednosti, samoostvarenosti, zadovoljstva i tako dalje.

Osnovna funkcija motivacije jeste da nas pokrene na akciju. Međutim, uspjeh se ne može ostvariti samo na osnovu početnog elana i motivisanosti, već je za njega neophodno da osoba jasno postavi i definiše svoje ciljeve, te da kroz aktivno djelovanje  – korak po korak, ide ka ostvarivanju istih.

Šta nas onda to vodi ka ciljevima kada izgubimo motivaciju?

Nesumnjavo, disciplina i korisne navike.

Dakle, uspjeh u sportu mnogo više zavisi od spremnosti osobe da bude disciplinovana i doslijedna svim onim navikama koje joj služe. Istina je da nije uvijek lako ostati disciplinovan, te da su mnogi skloni odustajanju, kada više ne osjećaju motivisanost.

Disciplina je osobina koja se uči i nadograđuje od malih nogu.

Usko je povezana sa ljubavlju prema sebi.

Dakle, osoba koja istinski voli sebe i koja sebi želi dobro neće imati problema da bude disciplinovana, pogotovo ukoliko osvijesti značaj discipline za njeno više dobro.

Na razvoj discipline kao karakterne osobine najveći uticaj imaju roditelji i treneri u formativnom periodu djeteta, odnosno na ranom uzrastu. Ukoliko se tada ne postave čvrsti i jasni temelji i dijete ne razvije adekvatne radne navike (kako za školske, tako i za sportske i lične obaveze), kada odraste ono može biti sklono da razvija frustracije različitih vrsta. Jer, ukoliko osoba ima određene želje, a te želje ne pretoči u ciljeve, kojima će težiti uz adekvatne navike i disciplinovanost, zbog neostvarenih potreba prirodno je da će osjećati frustraciju, koja ne samo da će je osporavati da ostvari uspjehe, već će direktno uticati na pogoršanje kvaliteta njenog života.

Dakle, da biste mogli ostvariti značajne sportske (ali i životne) rezultate, ne zanemarujte značaj discipline i dosljednosti na svakodnevnom nivou. Kroz rad na sebi, ali i uz stručnu podršku i vođstvo, proces izgradnje podržavajućih i korisnih navika i vještina može biti od neprocjenjivog značaja za sve one koji se bave ili planiraju da se bave profesionalno sportom.

Bakić strijelac i asistent, OFI ubjedljiv u 22. kolu

Mladen Ostojić novi sportski direktor Primorja