Kako biti dovoljno dobar i uspješan trener

Foto: Privatna arhiva

Piše: Milica Krivokapić, psiholog

Healing Center Montenegro

Psiho-fizički razvoj i formiranje ličnosti uslovljeno je sa više faktora. Prije svega, genetskim predispozicijama, procesom vaspitanja, porodičnim kontekstom, ranim iskustvima. Osim toga, na formiranje ličnosti i njenih specifičnih osobina utiče i to kakve odnose dijete ima sa “ostalim značajnim figurama”. U tom smislu osobe od autoriteta imaju poseban značaj, naročito vaspitači, nastavnici, treneri.

Nesumnjivo je da je uloga trenera jako značajna u sportu. Ne samo za uspjehe kluba, ili pojedinca, nego i za zdrav i pravilan psihološki razvoj djeteta.

Temelji samopouzdanja se nerijetko postavljaju u odnosu sa trenerom. Tako da ukoliko je stil trenera strog, kritikujući, rigidan i dominantno fokusiran na opažanje i isticanje grešaka, nedostataka i mana, dijete se može razviti u nesigurno i imati nisko samopouzdanje i samopoštovanje. Takođe, iz takvog odnosa može usvojiti tzv. zabranu na neuspjeh ili, pak, razviti perfekcionizam kao vrlo kompleksnu i destruktivnu crtu ličnosti. Ovakav pristup trenera na dijete može djelovati vrlo frustrirajuće i ograničavajuće, gušeći pritom njegovu prirodu i potencijal.

S druge strane, suviše permisivan i popustljiv trenerski stil takođe može biti kontraproduktivan po razvoj djeteta. Naime, u tom slučaju, može izostati razvijanje discipline, poštovanja autoriteta i granica, poslušnosti, ali i zdrave doze samokritičnosti. Djeca koja isključivo dobijaju pohvale za svoje ponašanje (i kada nema osnova za to), mogu imati nerealan uvid u svoje performanse, te kreirati i nerealna očekivanja, koja kada ne ispune stvaraju osjećaj frustracije. Ovakav pristup je idealan za stvaranje tzv. lažnog i neutemeljenog samopouzdanja, koji posebno u odrasloj dobi može nepovoljno uticati na funkcionalnost osobe.

Pa šta je onda ispravno, mnogi će se zapitati…

Ključ je u balansu!

Da bi se neko mogao smatrati dovoljno dobrim i suštinski uspješnim trenerom, važno je da ima adekvatan pristup djeci.

To podrazumijeva izvjesno poznavanje, ne samo odabranog sporta, već psihologije ličnosti.

A prije toga, još važnije je da trener voli djecu. To podrazumijeva da mu je u fokusu uvijek dobrobit djeteta, a ne samo kluba.

Dakle, dovoljno dobar trener stavlja dijete ispred njegovih (dobrih ili loših) postignuća.

On razmišlja o tome kako se dijete osjeća, a ne samo kako se ponaša.

Postavlja granice. Usmjerava.

Ukazuje na greške i tada daje druge opcije.

Uči preuzimanju lične odgovornosti.

Razumije. Bodri. Podržava.

Dovoljno dobar trener se trudi da svakom djetetu pristupa individualno, sa uvažavanjem i poštovanjem njegovih potreba i cjelokupne ličnosti.

Dovoljno dobar trener uči dijete životnim, a ne samo sportskim, vještinama.

Dovoljno dobar trener za dijete predstavlja “vjetar u leđa”, a ne “kamen spoticanja”.

Dovoljno dobar trener može biti samo emocionalno stabilna i osviješćena osoba, koja je razriješila svoje frustracije, i koja ne prestaje da radi na ličnom razvoju.

Radulović: Vidjećete šta prethodi prvom golu, neću o tome da pričam

Nedelja pokera donosi 100.000€ zagarantovane zarade!